Oferta kierunków - Studia pierwszego stopnia (inż.)

Wydział Nawigacyjny

Stacjonarne

Niestacjonarne

Wydział Mechaniczny

Stacjonarne

Niestacjonarne

Wydział WI-ET

Stacjonarne

Niestacjonarne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Stacjonarne

Niestacjonarne

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Stacjonarne

Niestacjonarne