Politechnika Morska rozwija współpracę ze szkołami średnimi

Dwie kolejne szkoły średnie: z Gorzowa i Szczecina oraz Politechnika Morska zadeklarowały chęć współpracy w tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa

Dwa listy intencyjne

28 listopada została sformalizowana współpraca między Zespołem Szkól Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim (ZSE) a PM. Podpisany został list intencyjny w sprawie zacieśnienia dalszych kontaktów, wizyt uczniów w laboratoriach PM i nauczycieli akademickich z wykładami w ZSE.

Ze strony PM list podpisał Prorektor PM ds. Kształcenia Grzegorz Stępień. Dla Dyrektora ZSE - Stanisława Jodko - absolwenta Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, wizyta w murach Uczelni była także powrotem do wspomnień z czasów studiów. W uroczystości uczestniczyli także: ze strony ZSE - nauczyciel zawodu Waldemar Wieczorek, ze strony PM – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Maciej Kozak.

Dwa dni później, 30 listopada, Prorektor PM ds. Nauki, Artur Bejger, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego PM Paweł Zalewski, pełnomocnik WN ds. promocji Ewelina Orysiak wzięli udział w podpisaniu listu intencyjnego z V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Ze strony Liceum, list podpisała dyrektor V LO, Kinga Jankowska, w towarzystwie Anety Wojak – szkolnego pedagoga.

Współpraca pomiędzy PM a szkołami średnimi obejmuje m. in.:

  • dążenie do podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • umożliwianie uczniom rozwijania zainteresowań kierunkowych i potencjału zawodowego,
  • rozszerzenie współpracy nauczycieli szkół średnich z nauczycielami akademickimi PM poprzez tworzenie i wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych.