Nie czekaj do października! Weź udział w rekrutacji już dziś!

Transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, oceanotechnika, a może Mechanical Engineering – już dziś możesz aplikować na te kierunki i zacząć studia w marcu!
Aby kontynuować przygodę ze studiami, nie musisz czekać do października. Politechnika Morska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i jak co roku uruchamia rekrutację śródroczną. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu przyjmuje aplikacje na stacjonarne studia II stopnia na kierunkach: Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca, a zajęcia rozpoczną się już 27 marca br.

Na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym także na Was czekamy!

Śródroczne zapisy prowadzi także Wydział Nawigacyjny. Można aplikować na studia II stopnia, stacjonarne, na kierunek: studia niestacjonarne: Jednakże w tym przypadku zgłoszenia są przyjmowane tylko do 24 lutego.
Wydział Mechaniczny w tym roku prowadzi zapisy na studia II stopnia, niestacjonarne na kierunki: Zapisy trwają do 24 lutego.
studia magisterskie na PM nie zatrzymuj się w połowie - plakat